[ Main / Roleplaying / Drakar & Demoner v6 ]
Sub categories: [none]

Drakar & Demoner v6

 
Nya yrken( Drakar & Demoner v6 )
Här finns ett nytt yrke till Drakar och Demoner version 6 ( Versionen innan Trudvang ).

Druider och dess magi – Naturens Väsen
Till skillnad från Trollkarlar (Magiker) som direkt påverkar den fysiska världen genom att få elektroner, molekyler och materia att bete sig som de vill, så får Druiderna hjälp av naturens Väsen. Dessa naturens Väsen har funnits sedan tidernas begynnelse och de tar form som små varelser i obskyra färger, med stora näsor och öron, och seniga lurviga kroppar. En trädrot som snurrar sig runt benet på en angripare mot Druiden, är egentligen ett sammarbete mellan ett gäng av dessa naturens Väsen, som pustande och stånkande snurrar roten runt angriparens fot. Givetsvis behöver de inte göra detta, det räcker att de bara är närvarande, men eftersom de är så leksamma, blir även detta att hjälpa Druiden en lek. De har inga egentliga fysiska kroppar och kan således inte i normala fall ses av en vanlig dödlig varelse. Det är enbart intelligenta varelser med en extremt, med betoning på extremt, stark koppling till naturen och dess komplexa och fullständiga renhet som kan få kontakt med Naturens väsen. Det är dock vanligt att dessa Väsen visar sig för barn i smååldern då man ännu icke har blivit besudla av ett eget begär efter plats i världen. Ett ensamt jollrande barn i en barnvagga kan mycket väll få se ett av naturens Väsen som skojar och busar med dem. De flesta barnen slutar dock att "se" naturens Väsen vid en ålder av 5 år. Hjärnan blockerar helt enkelt "synen" eftersom detta enligt deras föräldrar inte är riktigt/troligt/rimligt. Dock finns det de barn som fortfarande är öppna för naturens Väsen långt upp i åldrarna. Ju starkare koppling barnen får till naturen och dess betydelse för världen, destå mer talar för att de en dag tar steget till att bli en av naturens beskyddare, en Druid. Inte sällan upptäcks dessa barn av äldre Druider som ser barnens kapacitet för att kunna bli Druider. Den äldre Druiden tar, om det är möjligt och om han/hon har tid, ett barn till sin lärjunge för att leda barnet på den rätta vägen.

Naturdyrkan
Långt innan man börja tillbe gudar så levde det olika stammar på slätterna och djupt inne i de mytomspunna skogarna. De levde på det som naturen gav dem och de tillbad även naturen. Vissa personer blev ledare över stammarna, de brukade kallas druider, de var som en sorts präster men de tillbad inte någon bestämd gud, de tillbad naturen som den var, eller möjligtvis ett högre väsen som var skapare av naturen och världen, denna varelse som av många senare kom att kallas skaparen, de dyrkade detta väsen och bad om hjälp i nöd. Det finns fortfarande dessa typer av präster, ofta kallade druider, men nu för tiden är de ensamma män eller kvinnor som har gett sig ut i naturen för att leva ett för det mesta ensamt liv tillsammans med djuren. De kan ibland vara ledare för en grupp med folk som lever i naturen, tex. alver. De kan nyttja magiska krafter som andra inte kan och det är detta som ger dem den statusen som de har fått.

Druider
Raserna som kan rollspelas är människor, alver, halvlängdsmän, halvalver och dvärgar. Dock kan även andra raser ha yrket druid.

En druid är en präst som tillber en naturgud, eller något annat högre väsen som inte måste vara en gud, i alla fall inte enligt druiderna. De lever sina liv i skogar där de lär sig det mesta som finns att lära sig om naturen. De tycker inte så mycket om städer och vill inte att man ska skada djur eller natur om det inte är nödvändigt. De brukar ofta ha något skogslevande djur som familari (hjälpreda) och dessa är deras enda riktigt trogna vänner.

Naturdyrkan & Druider Download [ 107 KB ]
 
Bra länkar
http://www.facebook.com/DrakarochDemoner
 
Nya Yrken
Naturdyrkan & Druider Download [ 107 KB ]
 
Äventyr
Trollkvinnans gåta Download [ 2.32 MB ]
 
SLP'er & Rollformulär
Dvärg - Smed & Krigare - Yxbar Bergsnacke Download [ 418 KB ]
 
Stämningsmaterial
Snabblänkar inom denna sida